Una cosa nova...

Tots plegats, els i les alumnes nouvinguts, han gaudit aprenent amb l'ordinador durant els tres últims cursos i, sembla, que continuarem trobant formes noves perquè aixó continuï.
Comencem!