Cançó de l'Alfabet

Aprenem l'alfabet amb: un gran puzle, lletres de fusta, lletres magnètiques i una cançó.

Confegim i lletregem els nostres noms i paraules que aprenem de l'escola.

També, aprenem a ordenar alfabèticament amb el JCLIC de l'Abecedari.