Endevinalles: La roba i la classeDues bones cames tenim
i no podem caminar,
però l'home sense nosaltres
no es pot pas presentar.
-------------------------

En un prat blan,
camí negre vaig deixant.
 -------------------------

Sóc llarga i prima
i de molt colors
i quan fa molt de fred
t'abrigo el coll.